Časovi jahanja

Časovi jahanja

Pojedinačni časovi su najfleksibilniji način učenja i rekreacije na konjima i idealni su za sve jahače starije od 7 godina koji žele probati jahanje. Intenzitet, trajanje i sadržaj zavisi od starosne dobi, interesa jahača i strukture jahačke grupe. Pojedinačni časovi se dijele na individualne i grupne.

Grupni časovi

Grupni časovi jahanja se izvode u grupama od tri ili više jahača. Sigurnost jahača je na prvom mjestu u svim aktivnostima na konjima pa se tako kao ritam grupe uvijek uzima ritam najslabijeg jahača.

Prednost jahanja u grupi leži u raznim igrama u sedlu kroz koje se usavršavaju jahačke vještine, vizuelnom uočavanju ispravnog i pogrešnog, zabavi koju nosi kontakt sa drugim jahačima, razmjeni iskustava, razgovoru uz laganu šetnju šumom ili dijeljenju osjećaja prvog galopa.

Privatni časovi

Privatni časovi su dizajnirani u zavisnosti od interesa pojedinaca. Prednost privatnih časova jeste što času prisustvuje samo jedan jahač, pa je pažnja instruktora nepodijeljena. Osim jahačke, časovi sadržavaju i teoretsku edukaciju polaznika koja djeluje kao izvrsna priprema za sve situacije u sedlu.

Privatni časovi predstavljaju najintenzivniji način savladavanja jahačkih vještina i uvijek se preporučuje početnicima koji su već nakon par časova spremni priključiti se grupi i djelovati samostalno.